Etikai szabályzat

 

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület (székhely: 4014 Debrecen, Bánat utca 1., nyilvántartási szám: 09-02-0003943, adószám: 18146743-1-09.) szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) az alábbiak szerint állapítja meg a www.foggo.hu honlapcímen üzemeltetett online szerződéskötési és szolgáltatási platform (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) használatával összefüggő etikai elvárásokat, moderálási alapelveket.

 

A weboldalon regisztráló felhasználó regisztrációjával elfogadja a jelen etikai szabályzatot és kötelezettséget vállal az etikai szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására.

 

I. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

 

 1. A regisztrált felhasználók részére a weboldalon nyilvánosan nem elérhető felhasználói adatok [pl.: munkahely, közösségi oldalon lévő profil, VOIP elérhetőség (Skype), bankszámlaszám, stb.] közzététele.

 

 1. Agresszív, gúnyolódó vagy ingerült hangvételű, trágár, közízlést sértő, személyeskedő, fenyegető jellegű értékelések, hozzászólások közlése, mások szidalmazása, vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználókat sértő, lejárató, illetőleg olyan egyértelműen hozzájuk köthető értékelés, amely alpári vagy személyeskedő tartalmú. Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése. A politikai, etnikai és vallási kérdések általánosságban is kerülendőek. Elérhetőséget, tiltott önkényuralmi jelképet tartalmazó, pornográf vagy egyéb közízlést, más felhasználókat sértő vagy kifigurázó, kereskedelmi és reklám jellegű profilkép (avatar) feltöltése. Más felhasználó profilképének jogosulatlan felhasználása.

 

 1. A Foggo portálon tilos az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető információk megjelentetése a célja.

 

 1. Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan közlés, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz.

 

 1. Jogsértő közlések megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ közzététele, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekbe ütközik illetőleg jogsértés és/vagy bűncselekmény (szabálysértés) elkövetésére hív fel.


II. ALAPELVEK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A felhasználói értékelések, közlések nem járhatnak mások személyiségi jogainak (különösen becsülethez, jóhírnévhez való jog) sérelmével és nem ütközhetnek a jelen etikai szabályzat rendelkezéseibe. A mások jó hírnevét sértő, becsmérlő közlésekért (tartalomért) kizárólag a közzétevő felhasználó tartozik polgári jogi illetőleg büntetőjogi felelősséggel.  

 

 1. Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a felhasználók által közzétett tartalomért, szolgáltató fenntartja ugyanakkor jogát a jelen etikai szabályzatba ütköző bárminemű tartalom  indokolás nélküli törlésére illetőleg közzétételének mellőzésére.

 

 1. A weboldal használatával, az értékelések megtételével a felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a weboldal regisztrálja, nyilvántartja és az értékelt felhasználó profilján nyilvánosan közzéteszi a felhasználói értékeléseket.

 

 1. Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy az etikai szabályzatba ütköző tartalmat közzétevő felhasználót előzetes értesítés és figyelmeztetés nélkül kizárja a weboldal használatából.

       

 1. A felhasználó által regisztrált profil tartalma, a felhasználó által feltöltésre kerülő profilkép (avatar) nem lehet ellentétes és nem járhat a jelen etikai szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével. A profilkép feltöltése nem eredményezheti a szerzői jogok, jogi oltalom, iparjogvédelem alatt álló, védendő értékek megsértését. A profilkép feltöltésével a felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja a profilkép weboldalon történő közzétételéhez.    

 

 1. Szolgáltató fenntartja jogát jelen etikai szabályzat módosítására avagy új etikai szabályzat megalkotására a felhasználók előzetes – weboldalon közzétételre kerülő - értesítése mellett.  

Az oldalt működteti:
A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület
(Székhely: 4014 Debrecen, Bánat utca 1., Nyilvántartási szám: 09-02-0003943, Adószám: 18146743-1-09.)
© 2015-2020 www.foggo.hu - Minden jog fenntartva!